Välkommen till Tunakolonin

Tunakolonin är en ekonomisk förening som drivs av en vald styrelse. Underhållet på området sköts till stor del av kolonisterna gemensamt.

Kolonin är fördelad på två områden och har en total yta av ca 16 hektar.

GRUS

Vid Krokusvägen finns 3 olika fraktioner av grus att använda inom området, och vid återvinningsstationen finns det en hög med makadam.


1 Bergkross 0-8 används om du ska lägga plattor på lotten. En skottkärra kostar 50 kr.


2 Makadam 4-8 läggs på vägar och parkering. Det här gruset kan du lägga på vägen om det har blivit ett hål eller lägga på din parkeringsplats. Lägger du makadam på vägen eller parkeringsplatsen kostar det ingenting. Använder du den till din lott kostar en skottkärra 50 kr.


3 Ärtsingel 8-11 ska bara användas på lotter, ej vägar eller parkeringar. En skottkärra kostar 50 kr.


Betalning sker med Swish: 123 022 41 96