Välkommen till Tunakolonin

Tunakolonin är en ekonomisk förening som drivs av en vald styrelse. Underhållet på området sköts till stor del av kolonisterna gemensamt.

Kolonin är fördelad på två områden och har en total yta av ca 16 hektar.

Att bygga ut/bygga nytt

Hur söker jag bygglov och för vad söker jag bygglov?

Om du ska bygga nytt eller göra en om- eller tillbyggnad skall du lämna in ritningar på byggnaden samt var på lotten byggnaden kommer att stå. Ritningarna lämnar du till byggnadskommittén.
Om du söker ROT-avdrag ska du uppge fastighetsbeteckningen Tuna Backar 1:2, samt din gata och stugnummer.

Byggnadskommittén kommer att besöka din lott och om allt är ok godkänns bygglovet på nästkommande styrelsemöte. Först efter att bygglovet är beviljat kan du starta din byggnation. I arrendekontraktet hittar du alla aktuella mått, och vad du får bygga på din lott.

Byggnadskommittén träffas en gång i månaden under tiden april till september.
Skicka bygglovet till byggnadskommitte@tunakolonin.se eller lämna det i postlådan i föreningshuset.
Byggnadslovsavgiften är 500 kronor.

© Copyright 2022 Koloniträdgårdsföreningen

Design by Proweb – Digital Solutions –

Information

När du klickar på länken nedan kommer du att komma till Proweb – Digital Solutions

Information

När du klickar på länken nedan kommer du att komma till Proweb – Digital Solutions