Välkommen till Tunakolonin

Tunakolonin är en ekonomisk förening som drivs av en vald styrelse. Underhållet på området sköts till stor del av kolonisterna gemensamt.

Kolonin är fördelad på två områden och har en total yta av ca 16 hektar.

Information

Loppisar i sommar

Säsongen har rivstartat och från loppisgruppen meddelas att datum för årets loppmarknader på kollan blir lördagarna 8 juni och 10 augusti kl. 10.00-14.00.

Städdagar 2024

Städdagarna för säsongen 2024 har bestämts till följande datum: 11 maj, 15 juni och 21 september.

grey and blue pebbles
Grus

finns i olika fraktioner till kolonisternas förfogande

Vill du hyra festlokalen?

Vårt fina föreningshus med festlokal och kök kan hyras av medlemmarna.

firewood lot
Flismaskinen

En fantastisk apparat! Gör perfekt flis av dina grenar och kvistar.

korta notiser

Miljöstationen

Sedan 2022 har vi en ny, fin miljöstation med möjlighet till sortering av vårt avfall.

Parkeringsplatser

Det är många som köar för en p-plats inom vårt område.

Sopa gatorna

Vi har ett årsmötesbeslut på att vägarna skall vara lätt framkomliga

Stoppa råttorna

Stora råttor har observerats på området. 

© Copyright 2022 Koloniträdgårdsföreningen

Design by Proweb – Digital Solutions –

Information

När du klickar på länken nedan kommer du att komma till Proweb – Digital Solutions

Information

När du klickar på länken nedan kommer du att komma till Proweb – Digital Solutions