Välkommen till Tunakolonin

Tunakolonin är en ekonomisk förening som drivs av en vald styrelse. Underhållet på området sköts till stor del av kolonisterna gemensamt.

Kolonin är fördelad på två områden och har en total yta av ca 16 hektar.

Kommande aktiviteteR

Kräftskiva 12 augusti

Vi startar kl 17.00 i föreningshuset. Medtag något att äta/bestick/tallrik/dryck (inkl kaffe/te).

Loppis på Tunakolonin

Lördagen den 13 augusti kl 10-13 anordnas loppis på kolonin.

Sommarmöte 27 augusti

Årets sommarmöte kommer att äga rum den 27 augusti kl. 13.00 vid föreningshuset.

three silver paint brushes on white textile
Konstutställning 27-28 augusti

Hej alla ”konstnärer” på Tunakolonin. Vi planerar att ha en konstutställning i föreningshuset 27-28 augusti.

Surströmmingsfest 16 september

Vi startar kl 17.00 på altanen utanför föreningshuset. Max 25 personer får plats.

Att tänka på

Växtligheten på vårt område måste hållas efter, läs på om vad som gäller.

korta notiser

Parkeringsplatser

Det är många som köar för en p-plats inom vårt område. Det är därför viktigt att du som hyr en p-plats trots att du inte har någon egen bil, meddelar styrelsen och avstår din plats till någon som behöver den bättre.

Håll gruset borta från mittsträngen

Vi har ett årsmötesbeslut på att vägarna skall vara lätt framkomliga även för cyklister, rullstolsburna m.fl. Därför ber vi alla att sopa bort gruset från mitten av vägarna.

P-platser

Vi vill återigen påminna om att du som hyr en p-plats ansvarar för skötseln av densamma. Du måste själv hålla p-platsen fri från ogräs. Den som inte håller sin p-plats i skick riskerar att bli av med den.

Håll råttorna borta!

Stora råttor har observerats på området. Vi måste alla hjälpas åt att se till att råttorna inte trivs hos oss. Städa på era lotter! Råttorna trivs bland skräp och bråte. Och lämna självklart inget ätbart framme.

© Copyright 2022 Koloniträdgårdsföreningen

Design by Proweb – Digital Solutions –

Information

När du klickar på länken nedan kommer du att komma till Proweb – Digital Solutions

Information

När du klickar på länken nedan kommer du att komma till Proweb – Digital Solutions