Välkommen till Tunakolonin

Tunakolonin är en ekonomisk förening som drivs av en vald styrelse. Underhållet på området sköts till stor del av kolonisterna gemensamt.

Kolonin är fördelad på två områden och har en total yta av ca 16 hektar.

Miljöfrågor

Miljöarbete på Tunakolonin
Tunakolonins miljögrupp består av:
Marie-Louise Lundberg
Anders Styf
Bengt Fladvad
Andre Hesselbäck
Magdalena Jonsson
Mia Olde
Vårt arbete innebär bl.a. att genomföra miljöcertifiering av Tunakolonin. Skyltar om att vi är grundcertifierade finns uppsatta vid alla våra grindar. Nu fortsätter vi med arbetet att certifiera för bronsnivå. Läs mer här.

Arbete pågår t. ex. med att se över återvinningen och vilka typer av återvinningskärl som behövs på koloniområdet.

Om du vill ha kontakt med gruppen, skriv till: miljoansvarig@tunakolonin.se.

I den enkät som tidigare skickats ut i samband med miljöcertifieringen av koloniföreningen utlovades några länkar. Dessa finns här:

Kemikalieinspektionen – http://www.kemi.se
Naturskyddsföreningen – http://www.naturskyddsforeningen.se
Folksam – http://www.folksam.se
Svensk Byggtjänst – http://www.byggtjanst.se

© Copyright 2022 Koloniträdgårdsföreningen

Design by Proweb – Digital Solutions –

Information

När du klickar på länken nedan kommer du att komma till Proweb – Digital Solutions

Information

När du klickar på länken nedan kommer du att komma till Proweb – Digital Solutions