Välkommen till Tunakolonin

Tunakolonin är en ekonomisk förening som drivs av en vald styrelse. Underhållet på området sköts till stor del av kolonisterna gemensamt.

Kolonin är fördelad på två områden och har en total yta av ca 16 hektar.

Försäljning av kolonistuga

Innan din kolonistuga läggs ut till försäljning ska den inspekteras av byggnadskommittén. Avsikten är att kolonistugan och lotten ska vara skött enligt arrendeavtalet innan den läggs ut till försäljning och ny ägare kan godkännas.

Läs arrendekontraktet och inspektera din lott, hur står det till?

Innan styrelsen godkänner ny medlem ska inspektionsprotokoll ha lämnats till byggnadskommittén via e-post: byggnadskommitte@tunakolonin.se eller på papper i postlådan i föreningshuset. Inspektionsprotokollet ska också följa med övriga överlåtelsehandlingar. Här hittar du protokollet.

Det vanligaste är att rågångarna till grannarna behöver rensas, stora träd ansas eller tas bort så de inte stör kolonistgrannar. Har du barrträd eller andra stora lövträd som inte passar inom ett kolonistugeområde bör de också tas bort.

Försäkra dig om att byggnationerna på din lott är uppförda enligt arrendekontrakt och godkänt bygglov.

Rådfråga byggnadskommittén om du tycker det är svårt att avgöra.

Först när ev. åtgärder är vidtagna och byggnadskommittén har inspekterat din lott är det dags att lägga ut den till försäljning eller genomföra överlåtelsen.

På så sätt kan vi godkänna nya medlemmar i föreningen på ett välkomnande och trevligt sätt utan krav på att åtgärder måste vidtas före ett godkännande av medlemskap.

Nya medlemmar godkänns när föreningen har styrelsemöte. Styrelsemöte hålls en gång i månaden, exakta datum finns angivna under rubriken kalender här på hemsidan.

© Copyright 2022 Koloniträdgårdsföreningen

Design by Proweb – Digital Solutions –

Information

När du klickar på länken nedan kommer du att komma till Proweb – Digital Solutions

Information

När du klickar på länken nedan kommer du att komma till Proweb – Digital Solutions