Välkommen till Tunakolonin

Tunakolonin är en ekonomisk förening som drivs av en vald styrelse. Underhållet på området sköts till stor del av kolonisterna gemensamt.

Kolonin är fördelad på två områden och har en total yta av ca 16 hektar.

Nya webbinarier

Nu har Koloniträdgårdsförbundet kört igång med sina gratis webbinarier igen!

OBS: Samtliga webbinarier startar kl. 18.00.

28/9 Förvaring, lagring, hantering av skörden ur ett beredskapsperspektiv
Susanna Prytz, erfaren odlare och inspiratör, berättar om råttfria stukor, torkning, konservering och fermentering.

Länk: https://u.to/z_zlHw

18/10 Möjligheter och utmaningar med olika sätt att kompostera
Ulf Nilsson, trädgårdsrådgivare, pratar traditionell kompostering, solkompost, täckodling och bokashi.

Länk: https://u.to/3uzlHw

15/11 Lär känna dina växter bättre
Gunnar Björndahl, lektor i biologi och naturkunskap, ger oss kunskaper i botanik så att du lär känna dina växter.

Länk: https://u.to/_OzlHw

14/12 Fruktträd på lotten
Sven Plasgård, trädgårdslärare och erfaren pomolog, inspirerar till fler fruktträd på lotten. Lär mer om ympning och spaljering.

Länk: https://u.to/Du3lHw

Teams-länkar till varje webbinarium kommer att läggas upp på koloni.org och delas på Facebook,  @kolonitradgardsforbundet  

© Copyright 2022 Koloniträdgårdsföreningen

Design by Proweb – Digital Solutions –

Information

När du klickar på länken nedan kommer du att komma till Proweb – Digital Solutions

Information

När du klickar på länken nedan kommer du att komma till Proweb – Digital Solutions