Välkommen till Tunakolonin

Tunakolonin är en ekonomisk förening som drivs av en vald styrelse. Underhållet på området sköts till stor del av kolonisterna gemensamt.

Kolonin är fördelad på två områden och har en total yta av ca 16 hektar.

Miljöstationen

Sedan 2022 har vi en ny, fin miljöstation med möjlighet till sortering
av vårt avfall. Det finns kärl för metallförpackningar, färgat resp ofärgat glas, pappersförpackningar, plastförpackningar samt "restavfall", det som tidigare benämndes "brännbart". De tre kärlen för restavfall är oftast överfulla innan tömning, medan det är gott om plats kvar i kärlen för pappers- och plastförpackningar. Om vi alla ser till att sortera vårt avfall bättre, kommer miljöstationen att fungera som avsett, utan att några kärl ska behöva bli överfulla.

© Copyright 2022 Koloniträdgårdsföreningen

Design by Proweb – Digital Solutions –

Information

När du klickar på länken nedan kommer du att komma till Proweb – Digital Solutions

Information

När du klickar på länken nedan kommer du att komma till Proweb – Digital Solutions