Välkommen till Tunakolonin

Tunakolonin är en ekonomisk förening som drivs av en vald styrelse. Underhållet på området sköts till stor del av kolonisterna gemensamt.

Kolonin är fördelad på två områden och har en total yta av ca 16 hektar.

Miljögruppen informerar

Inbjudan till informationsmöte söndagen den 2 juni kl. 14.00 i föreningshuset.

Miljödiplomeringen på Tunakolonin - var är vi idag, vart vill vi komma och hur tar vi oss dit?
Ansvariga: Bengt Fladvad och Marie-Louise Lundberg.

Anmälan till johnnysvahn@hotmail.com senast den 25 maj.

© Copyright 2022 Koloniträdgårdsföreningen

Design by Proweb – Digital Solutions –

Information

När du klickar på länken nedan kommer du att komma till Proweb – Digital Solutions

Information

När du klickar på länken nedan kommer du att komma till Proweb – Digital Solutions