Välkommen till Tunakolonin

Tunakolonin är en ekonomisk förening som drivs av en vald styrelse. Underhållet på området sköts till stor del av kolonisterna gemensamt.

Kolonin är fördelad på två områden och har en total yta av ca 16 hektar.

Notiser
Miljöstationen
Sedan 2022 har vi en ny, fin miljöstation med möjlighet till sortering av vårt avfall.
Parkeringsplatser
Det är många som köar för en p-plats inom vårt område.
Sopa gatorna
Vi har ett årsmötesbeslut på att vägarna skall vara lätt framkomliga
Stoppa råttorna
Stora råttor har observerats på området. 

© Copyright 2022 Koloniträdgårdsföreningen

Design by Proweb – Digital Solutions –

Information

När du klickar på länken nedan kommer du att komma till Proweb – Digital Solutions

Information

När du klickar på länken nedan kommer du att komma till Proweb – Digital Solutions